Σχέδια βελτίωσης 2017. Ποσά και ποσοστά στήριξης

Σύμφωνα με το τελευταίο προσχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το οποίο διέρρευσε κατά τη διαδικασία της διαβούλευσης,

για να είναι ένα σχέδιο επιλέξιμο θα πρέπει ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός του να είναι μεγαλύτερος των 10.000 ευρώ.

Η προδημοσίευση αφορά δύο δράσεις: την 4.1.1 για επενδύσεις που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης και την 4.1.3 για επενδύσεις που συμβάλλουν στη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.1 ο επιλέξιμος προϋπολογισμός που θα ληφθεί υπόψη στους υπολογισμούς για τον προσδιορισμό της στήριξης, θα ανέρχεται ανά αίτηση:

• Εως τις 200.000 ευρώ για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών πρόσωπων. Θα μπορεί να φτάσει και τις 500.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την τελευταία Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης, ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του αιτούμενου προϋπολογισμού.

• Εως τις 500.000 ευρώ για συλλογικές επενδύσεις. Ο εν λόγω προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει έως και τα 2.000.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών της ομάδας ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του αιτούμενου προϋπολογισμού. Ομάδες με λιγότερες από τρεις κλεισμένες χρήσεις δεν μπορούν να αιτηθούν προϋπολογισμό που υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.3, ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ανέρχεται:

• Εως τις 150.000 ευρώ για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών πρόσωπων, με εξαίρεση τις επενδύσεις διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης για τις οποίες ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανέρχεται ανά αίτηση στήριξης έως και τις 200.000 ευρώ.

• Εως τις 150.000 ευρώ για συλλογικές επενδύσεις. Ο εν λόγω προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει έως και τα 500.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών της ομάδας ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του αιτούμενου προϋπολογισμού. Σημειώνεται ότι ομάδες με λιγότερες από τρεις κλεισμένες χρήσεις δεν μπορούν να αιτηθούν προϋπολογισμό που υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ.

Τα ποσοστά στήριξης στα μικρά νησιά του Αιγαίου μπορεί να φτάνουν το 75% του προϋπολογισμού, στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της χώρας το 50% και στις υπόλοιπες περιοχές το 40%. Σε νέους αγρότες, συλλογικές επενδύσεις, ορεινές περιοχές και περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα, η στήριξη μπορεί να προσαυξάνεται κατά 10%.

Μετά την προδημοσίευση των δύο δράσεων που γίνεται προκειμένου να προετοιμαστούν οι δικαιούχοι και να προχωρήσουν στις δηλώσεις ΟΣΔΕ, αναμένεται η έκδοση της υπουργικής απόφασης. Αυτή θα περιλαμβάνει το θεσμικό πλαίσιο που θα διέπει την πρόσκληση, η οποία δεν αναμένεται να δημοσιευθεί πριν από το τέλος Ιουνίου.

ΜΑΧΗ ΤΡΑΤΣΑ

 

Πηγή: ΕΘΝΟΣ 

Αγροτικές Ειδήσεις

Οικονομία-Πολιτική

Ανθοκομικά Φυτά

Έρευνα

  • Σημαντικές μειώσεις στις αποδόσεις των καλλιεργειών λαχανικών θα υπάρξουν διεθνώς έως τα μέσα του αιώνα, λόγω του συνδυασμού διαφόρων περιβαλλοντικών παραγόντων, όπως η κλιματική αλλαγή, η λειψυδρία και η μείωση της βιοποικιλότητας.

  • Οι διαχειριστές της ιστοσελίδας "Δάσκαλοι Μελισσοκομίας" απέστειλαν προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και κοινοποίησαν προς τα ΜΜΕ μία ενδιαφέρουσα επιστολή-καταγγελία στην οποία καταγγέλλουν ότι μεγάλο ποσοστό των μελισσοτροφών του εμπορίου είναι ακατάλληλες έως και επικίνδυνες, ενώ παράλληλα επισημαίνουν και την έλλειψη των σχετικών ελέγχων από την πλευρά του Υπουργείου.

  • Έξυπνες εκμεταλλεύσεις που μπορούν όχι μόνο να μεγιστοποιήσουν την παραγωγή των πουλερικών, αλλά ακόμη και να εντοπίσουν τη γρίπη των πτηνών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, αναπτύσσονται στην Άπω Ανατολή.

Περιβάλλον

Διατροφή

Δελτία Φυτοπροστασίας

  

 

JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd