Σχέδια βελτίωσης 2017. Ποσά και ποσοστά στήριξης

Σύμφωνα με το τελευταίο προσχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το οποίο διέρρευσε κατά τη διαδικασία της διαβούλευσης,

για να είναι ένα σχέδιο επιλέξιμο θα πρέπει ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός του να είναι μεγαλύτερος των 10.000 ευρώ.

Η προδημοσίευση αφορά δύο δράσεις: την 4.1.1 για επενδύσεις που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης και την 4.1.3 για επενδύσεις που συμβάλλουν στη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.1 ο επιλέξιμος προϋπολογισμός που θα ληφθεί υπόψη στους υπολογισμούς για τον προσδιορισμό της στήριξης, θα ανέρχεται ανά αίτηση:

• Εως τις 200.000 ευρώ για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών πρόσωπων. Θα μπορεί να φτάσει και τις 500.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την τελευταία Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης, ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του αιτούμενου προϋπολογισμού.

• Εως τις 500.000 ευρώ για συλλογικές επενδύσεις. Ο εν λόγω προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει έως και τα 2.000.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών της ομάδας ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του αιτούμενου προϋπολογισμού. Ομάδες με λιγότερες από τρεις κλεισμένες χρήσεις δεν μπορούν να αιτηθούν προϋπολογισμό που υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.3, ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ανέρχεται:

• Εως τις 150.000 ευρώ για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών πρόσωπων, με εξαίρεση τις επενδύσεις διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης για τις οποίες ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανέρχεται ανά αίτηση στήριξης έως και τις 200.000 ευρώ.

• Εως τις 150.000 ευρώ για συλλογικές επενδύσεις. Ο εν λόγω προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει έως και τα 500.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών της ομάδας ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του αιτούμενου προϋπολογισμού. Σημειώνεται ότι ομάδες με λιγότερες από τρεις κλεισμένες χρήσεις δεν μπορούν να αιτηθούν προϋπολογισμό που υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ.

Τα ποσοστά στήριξης στα μικρά νησιά του Αιγαίου μπορεί να φτάνουν το 75% του προϋπολογισμού, στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της χώρας το 50% και στις υπόλοιπες περιοχές το 40%. Σε νέους αγρότες, συλλογικές επενδύσεις, ορεινές περιοχές και περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα, η στήριξη μπορεί να προσαυξάνεται κατά 10%.

Μετά την προδημοσίευση των δύο δράσεων που γίνεται προκειμένου να προετοιμαστούν οι δικαιούχοι και να προχωρήσουν στις δηλώσεις ΟΣΔΕ, αναμένεται η έκδοση της υπουργικής απόφασης. Αυτή θα περιλαμβάνει το θεσμικό πλαίσιο που θα διέπει την πρόσκληση, η οποία δεν αναμένεται να δημοσιευθεί πριν από το τέλος Ιουνίου.

ΜΑΧΗ ΤΡΑΤΣΑ

 

Πηγή: ΕΘΝΟΣ 

Αγροτικές Ειδήσεις

Οικονομία-Πολιτική

Ανθοκομικά Φυτά

Έρευνα

  • Η εποχή της άνοιξης έρχεται όλο και πιο νωρίς στον πλανήτη μας και πουθενά δεν είναι αυτό τόσο αισθητό, όσο στο Βόρειο Πόλο και γενικότερα στα υψηλά γεωγραφικά πλάτη,

  • Τεχνητή νοημοσύνη που βοηθά τους νεογέννητους χοίρους να επιβιώσουν τους πρώτους μήνες της ζωής τους, και μετά αποφασίζει ποιες χοιρομητέρες θα πάνε προς σφαγή, έχει αναπτυχθεί και αρχίζει να χρησιμοποιείται σε φάρμες εκτροφής χοίρων στην Κίνα.

  • Σημαντικά στοιχεία για την σωστή λίπανση των ελαιόδεντρων προκειμένου να περιοριστεί το φαινόμενο της παρενιαυτοφορίας (η κατάσταση όπου ενώ το δέντρο βρίσκεται σε πλήρη καρποφορία, την επόμενη χρονιά παρατηρείται απότομη πτώση της παραγωγής του) παρουσιάζει πρόσφατη διεθνής πανεπιστημιακή έκθεση.

Περιβάλλον

Διατροφή

Δελτία Φυτοπροστασίας

  

 

JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd