Ενίσχυση της άμυνας των φυτών με αμινοξέα

Πολλοί παραγωγοί φοβούνται ότι θα επαναληφθούν οι χαμηλές θερμοκρασίες της προηγούμενης εβδομάδας που προκάλεσαν παγετό στα κεντρικά και στα βόρεια πεδινά, σε μία περίοδο που ορισμένα δέντρα βρίσκονται στην ανθοφορία και άλλα έχουν ήδη σχηματίσει το πρώτο καρπίδιο.

 

Εάν επαναληφθούν οι θερμοκρασίες υπό του μηδενός την εβδομάδα που μας έρχεται, όλες οι δενδροκαλλιέργειες θα βρίσκονται σε πολύ κρίσιμο στάδιο ανθοφορίας έως καρπόδεσης και οι παραγωγοί δεν έχουν άλλο όπλο στα χέρια τους εκτός από την ενίσχυση της άμυνας των φυτών τους με αμινοξέα.

Η υψηλή θερμοκρασία, η χαμηλή υγρασία, ο παγετός, το χαλάζι, οι πλημμύρες αλλά και η φυτοτοξικότητα από την εφαρμογή φυτοπροστατευτικών προϊόντων έχουν αρνητικό αντίκτυπο στον μεταβολισμό των φυτών, με αποτέλεσμα τη μείωση της ποιότητας και της ποσότητας των καλλιεργειών. Η εφαρμογή των αμινοξέων κατά τη διάρκεια και μετά τις συνθήκες στρες παρέχει στα φυτά αμινοξέα τα οποία σχετίζονται άμεσα με την φυσιολογία του φυτού και συνεπώς βοηθούν στην ανάκτηση του φυτού.

Τα αμινοξέα L- Γλυκίνη και L- Γλουταμικό οξύ είναι θεμελιώδεις μεταβολίτες στη διαδικασία σχηματισμού φυτικών ιστών και χλωροφύλλης. Αυτά τα αμινοξέα συμβάλλουν στην αύξηση της συγκέντρωσης χλωροφύλλης στο φυτό που οδηγεί σε υψηλότερο βαθμό φωτοσύνθεσης.

Τα στόματα είναι οι κυτταρικές δομές που ελέγχουν την υδατική ισορροπία του φυτού, την απορρόφηση μακρο- και μικρο-θρεπτικών συστατικών και την απορρόφηση αερίων. Το άνοιγμα των στομάτων ελέγχεται από εξωτερικούς παράγοντες (φωτεινότητα, υγρασία, θερμοκρασία και συγκέντρωση αλάτων) και από εσωτερικούς παράγοντες (συγκέντρωση αμινοξέων, αμπσισικό οξύ κ.λπ.). Όταν τα στόματα κλείσουν μειώνεται η φωτοσύνθεση και η διαπνοή με αποτέλεσμα να επιβραδύνεται ο μεταβολισμός των φυτών και τα φυτά σταματούν να αναπτύσσονται. Το L- Γλουταμικό οξύ δρα ως οσμωτικός παράγοντας των καταφρακτικών κυττάρων.

Τα αμινοξέα έχουν την ικανότητα να δημιουργούν χηλικά σύμπλοκα με θρεπτικά στοιχεία, τα οποία δεν είναι απορροφήσιμα από τα φυτά. Εάν τα θρεπτικά στοιχεία εφαρμοστούν μαζί με αμινοξέα, τότε η απορρόφησή τους και η μεταφορά τους μέσα στο φυτό γίνεται ευκολότερη και επομένως καθίστανται βιοδιαθέσιμα για το φυτό.

Αυτή η επίδραση οφείλεται στην δράση των αμινοξέων να λειτουργούν ως χηλικοί παράγοντες και στην διαπερατότητα της κυτταρικής μεμβράνης. Η L - Γλυκίνη και το L - Γλουταμικό οξύ είναι γνωστό ότι είναι πολύ αποτελεσματικοί χηλικοί παράγοντες.

Σύνθεση φυτορμονών

Τα αμινοξέα λειτουργούν ως πρόδρομοι φυτοορμονών και αυξητικών ουσιών.

  • Η L- Μεθειονίνη είναι πρόδρομος ουσία του αιθυλενίου και των αυξητικών παραγόντων.
  • Η L- Τρυπτοφάνη είναι πρόδρομος ουσία για τη σύνθεση αυξινών.
  • H L- Αργινίνη είναι πρόδρομος ουσία της κυτοκινίνης

Κατά την γονιμοποίηση των ανθέων αλλά και κατά τον σχηματισμό των καρπών, τα φυτά απαιτούν υψηλή μεταβολική δραστηριότητα και επομένως έχουν ανάγκη από αμινοξέα.

  • Η L- Προλίνη βοηθά στη γονιμότητα της γύρης.
  • Η L - Λυσίνη, η L – Μεθειονίνη και το L - Γλουταμικό οξύ είναι απαραίτητα αμινοξέα για την επικονίαση.

Αυτά τα αμινοξέα αυξάνουν τη βλάστηση της γύρης και το μήκος του γυρεοσωλήνα.

Οι μικροοργανισμοί του εδάφους χρησιμοποιούν τα αμινοξέα για να συνθέσουν πρωτεΐνες, για την ανάπτυξή τους αλλά και ως πηγή οργανικού αζώτου.

Επίσης, τα αμινοξέα αποτελούν μια πλούσια πηγή οργανικής ουσίας, η οποία βοηθά στην καλύτερη δομή του εδάφους, την γονιμότητα του και την κατακράτηση νερού.

Η L- Μεθειονίνη βοηθά στην ισορροπία της χλωρίδας του εδάφους.

Εφαρμογή

Για καλύτερα αποτελέσματα, οι εφαρμογές των σκευασμάτων των αμινοξέων θα πρέπει να γίνονται κάθε 1-3 εβδομάδες στο έδαφος και να εφαρμόζονται στο φύλλωμα κάθε 5-7 ημέρες.

Οι συγκεντρώσεις των αμινοξέων που εφαρμόζονται στο έδαφος θα πρέπει να είναι σαφώς μεγαλύτερες από αυτές που εφαρμόζονται διαφυλλικά. Αυτό ακριβώς συμβαίνει διότι στο έδαφος δεν είναι μόνο οι ρίζες που χρησιμοποιούν τα αμινοξέα ενώ στο φύλλωμα είναι αυτό και μόνον αυτό.

Η μικροβιακή ζωή και ακόμη και τα φυσικά συστατικά του εδάφους θα αξιοποιήσουν τις ιδιότητες των αμινοξέων.

Ας λάβουμε υπ’όψιν ότι τα αμινοξέα περιέχουν υψηλές ποσότητες αζώτου στο εσωτερικό της δομής τους και λόγω της υψηλής διαλυτότητας των αμινοξέων αποτελούν σε κάποιο βαθμό από μόνα τους ένα αζωτούχο λίπασμα. Η ρύθμιση του προγράμματος λίπανσης μπορεί να είναι απαραίτητη για να αντισταθμιστεί αυτό.

Σε όλα τα τα στάδια ανάπτυξης ενός φυτού κατά τα οποία δε θέλετε άλλο άζωτο, τα αμινοξέα πάντα θα είναι επωφελή. Η εφαρμογή τους όμως σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να είναι σε χαμηλές συγκεντρώσεις και με νεφελοψεκασμούς όπου είναι εφικτό.

Με αυτό τον τρόπο τα φυτά θα είναι σε θέση να λαμβάνουν όλα τα φυσιολογικά οφέλη των αμινοξέων χωρίς τον κίνδυνο περίσσειας αυτών τα οποία και θα αντιμετωπίζονται από το φυτό ως επιπλέον, και ανεπιθύμητο σε αυτήν την περίπτωση, αζωτούχο λίπασμα.

Κατά τη διάρκεια των βλαστικών σταδίων ή απλώς σε φυλλώδη φυτά που απαιτούν ή μπορούν να χρησιμοποιήσουν αζωτούχα λιπάσματα, τα αμινοξέα είναι εξαιρετικά στην παροχή αυτής της μορφής του αζώτου σε μια αναγνωρίσιμη, υψηλής ποιότητας μορφή.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για την παροχή αμινοξέων σε μία καλλιέργεια. Τα καλά νέα είναι ότι τα ίδια τα αμινοξέα είναι πλήρως υδατοδιαλυτά ώστε να μπορούν εύκολα να ενσωματωθούν στο χωράφι με πολλούς τρόπους μέσω πολλών διαφορετικών συστημάτων.

Λήψη μεταπαγετικών μέτρων

  • Μετά από έναν παγετό τα δένδρα πρέπει να ψεκάζονται με χαλκούχα σκευάσματα ή κατάλληλα μυκητοκτόνα και δεν πρέπει να κλαδεύονται.
  • Τα τμήματα του δένδρου όπου υπάρχουν σχασίματα του φλοιού πρέπει να καλύπτονται με κόλλα εμβολιασμού για να αποφευχθεί η είσοδος παθογόνων
  • Μετά την έλευση του παγετού τα δένδρα αφήνονται αρκετό διάστημα ώστε να εμφανιστεί η πραγματική ζημιά υπό μορφή συμπτωμάτων (ξηράνσεις, σχισίματα) και μετά να γίνει κλάδεμα με σκοπό την απομάκρυνση των ξεραμένων βλαστών.

 

Αγροτικές Ειδήσεις

Οικονομία-Πολιτική

Ανθοκομικά Φυτά

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 31 επισκέπτες και κανένα μέλος

Δωρεά στο e-geoponoi

Εξόφληση ΥπηρεσιώνΕίσοδος μέλους

  

 

 

 

Έρευνα

Περιβάλλον

Διατροφή

Δελτία Φυτοπροστασίας

  

 

JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com
Our website is protected by DMC Firewall!